SKU
HI3820

Kit me teste kimike për aciditetin - HI3820

In stock

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

Kiti me teste për aciditetin HI3820 mat aciditetin me anë të titullimit me hidroksid natriumi. HI3820 paketohet i kompletuar me të gjithë reagentët dhe pajisjet e nevojshme për të kryer 110 teste.

  • Reagentë të përgatitur me një cilësi të lartë
  • Të gjithë reagentët kanë të shënuar datën e skadencës dhe numrin e lotit për gjurmueshmëri
  • Titullim manual me indikatorin fenolftaleinë ose bromofenolin blu

HI3820 është një komplet testimi i aciditetit kimik i bazuar në titrim që përcakton përqendrimin e aciditetit në dy intervale: 0 deri në 100 mg/L dhe 0 deri në 500 mg/L CaCO3. HI3820 është i pajisur me të gjithë reagentët dhe pajisjet e nevojshme për të kryer analizën. Kompleti i testimit përmban mjaft reagentë për të kryer rreth 110 teste.

Veçoritë:

Konfigurimi i plotë

  • Të gjitha materialet e kërkuara përfshihen me kitin e testimit, të tilla si gota e mostrës, shishet e indikatorëve dhe reagentit dhe shiringa e kalibruar.

Rezolucion i lartë

  • Leximet nga 0 deri në 100 mg/L përcaktohen në rezolucionin 1 mg/L.
  • Leximet nga 0 deri në 500 mg/L përcaktohen në rezolucionin prej 5 mg/L.

Reagentët zëvendësues të disponueshëm

  • Nuk ka nevojë të blini një kit të ri kur reagentët kanë mbaruar. Kompleti i reagentëve HI3820-100 mund të porositet për të zëvendësuar reagentët e dhënë me kitin. Ky grup reagentësh zëvendësues vjen me një shishe pikatore 10 ml të reagentit deklorinues, një shishe pikatore 10 ml të indikatorit bromofenolit blu, një shishe pikatore 10 ml me indikator fenolftaleinë dhe një shishe 120 ml të reagentit HI3820-0.

Rëndësia e përdorimit

Aciditeti është kapaciteti sasior i një kampioni uji për të neutralizuar një bazë në një vlerë të pH të paracaktuar. Prandaj, sa më i madh të jetë aciditeti, aq më potencialisht gërryes është uji. Aciditeti mund të shkaktohet nga acidet minerale, acidet organike dhe dioksidi i karbonit në formën e acidit karbonik. Sot, furnizimet tona me ujë po bëhen gjithnjë e më të ndotura me kimikate gërryese nga derdhjet industriale dhe sasitë gjithnjë në rritje të dioksidit të karbonit në atmosferë. Matjet e aciditetit janë shumë thelbësore për të përcaktuar dhe kontrolluar ndotjen në kanalizime, liqene dhe lumenj. Aciditeti i ujit është po aq i rëndësishëm për t'u monitoruar në tokë dhe në kultivimin e peshkut për të siguruar një mjedis të përshtatshëm rritjeje.

 

Specifikimet

Lloji 

Titullimi 

Rritja më e vogël 

1 mg/L (ppm) 5 mg/L (ppm) 

Metoda 

metil-portokalli/fenolftaleinë 

Numri i Testeve 

110 mesatarisht 

Informacion*

Kompleti i kiteve HI3820 vjen me 10 ml reagent deklorinues, 10 ml indikator bromofenol blu, 10 ml indikator fenolftaleinë, 120 ml titulles për aciditetin, 10 ml enë e kalibruar, 50 ml enë e kalibruar dhe shiringë të kalibruar me majë. 

Reagent 

HI3820-100 

Intervali i aciditetit 

0-100 mg/L (ppm) 0-500 mg/L (ppm) 

 Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara