SKU
HI3811

Test kit për alkalinitetin - HI3811

In stock

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI3811 është një kit testesh kimike për  alkalinitetin që mat alkalinitetin me anë të titullimit me acidin hidroklorik. HI3811 vjen së bashku me të gjitha reagentët dhe pajisjet e nevojshme për të kryer afërsisht 110 teste.

  • Të gjitha reagentët kanë të shënuar datën e skadimit dhe numrin e lotit për gjurmueshmërinë
  • Titullim manual (me ndryshim ngjyre)

HI3811 është një kit me bazë titullimin që përcakton përqendrimin e alkalinitetit në mostra brenda një 0 deri 100 mg /L (ppm) CaCO3 ose 0 deri 300 mg/L CaCO3. HI3811 vjen së bashku me të gjitha reagentët dhe pajisjet e nevojshme për të kryer analizën. Kiti përmban reagent të mjaftueshëm për të kryer rreth 110 teste.

Veçoritë

Organizimi

  • Të gjitha materialet e kërkuara janë të përfshira me kitin ,të tilla si beakers, shiringë plastike, treguesi fenolphthalein, dhe treguesi blu bromophenol.

Rezolucion i lartë

  • Leximet nga 0 deri në 100 mg/L përcaktohen në rezolucion 1 mg/L
  • Leximet nga 0 deri në 300 mg/L përcaktohen në rezolucion 3 mg/L

Riagentë zëvendësues në dispozicion

  • Nuk është e nevojshme të porosisni komplet kitin, ju mund ti zëvendësoni. Ky set reagenti vjen me 1 (10mL) shishe fenolphthalein, 1 (10mL) shishe  të treguesit blu bromophenol, dhe 1 (120mL) shishe të reagentit HI3811-0.

Domethënia e përdorimit

Alkaliniteti është kapaciteti sasior i një mostre uji për të neutralizuar një acid në një pH të caktuar. Kjo matje është shumë e rëndësishme në përcaktimin e karakteristikave gërryese të ujit për shkak kryesisht të hidrooksidit, karbonit dhe joneve bikarbonate. Burime të tjera të alkalinitetit mund të jenë nga anionet që mund të hidrolizohen si fosfatet, silikatet, boratet, fluori dhe kripërat e disa acideve organike. Alkaliniteti është kritik në trajtimet e ujit të pijshëm, ujërave të zeza, kazanit dhe sistemeve të ftohjes dhe dheut.

Alkaliniteti mund të matet si Phenolphthalein Alkalinity dhe Alkalinity Total. Phenolphthalein Alkalinity përcaktohet duke neutralizuar mostrën në një pH prej 8.3 duke përdorur një tretësirë dilute acidi klorhidrik dhe një tregues fenolphthalein. Ky proces konverton jonet e hidrooksidit në ujë, dhe jonet e karbonit në jone bikarbonate:

 

OH + HCl → H-2O + Cl-

CO32- + HCl → HCO3- + Cl-

Meqë jonet bikarbonate mund të shndërrohen në acid karbonik me acid hidroklorik shtesë, Phenolphthalein Alkalinity mat jonet totale hidrokoksid, por vetëm gjysmën e kontributit bikarbonate. Për të konvertuar plotësisht jonet karbonate, acidi hidroklorik shtohet derisa pH I mostrës është 4.5, i cili njihet si Alkaliniteti Total:

HCO3- + HCl → H2CO3 + Cl-

Specifikimet

Lloji

titrim

Rritje e vogël

1 mg/L (ppm) 3 mg/L (ppm)

Gama

0-100 mg/L (ppm) 0-300 mg/L (ppm)

Avg. numri i testeve

110

Metoda

fenolphthalein/bromphenol blu

Informacione*

HI3811 kiti vjen me 10 mL phenolpthalein tregues, 10 mL bromophenol treguesi blu, 120 mL alkalinity titrant, 10 mL enë e kalibruar, 50 mL enë kalibruar, dhe shiringë e kalibruar me majë.Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara