SKU
HI3811-100

Kit testimi me reagentë zëvendësues për alkalinitetin (110 teste)- HI3811-100

In stock

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI3811-100 janë reagentë për përcaktimin e alkalinitetit me titullim me kitin e testimeve të alkalinitetit. Ka reagentë për deri 110 teste dhe përdoren me matësit e banakut ose me një fotometër portativ. Këta reagentë prodhohen me cilësinë më të lartë në fabrikën tonë dhe kanë të shënuar qartë numrin e lotit dhe datën e skadencës në çdo shishe për gjurmueshmëri.

  • Reagentë të përgatitur me cilësinë më të lartë
  • Përgatitur me kimikate me pastërti të lartë
  • Kanë të shënuar datën e skadencës dhe numrin e lotit për gjurmueshmëri

HI3811-100 janë reagentë me cilësi të lartë, duke i lejuar përdoruesit të arrijnë matje të shpejta dhe të sakta të alkalinitetit me kitin e testimeve kimike. Këta reagentë ndjekin metodën e fenolftaleinës/bromofenol blu për të përcaktuar alkalinitetin e fenolftaleinës/përqendrimin e alkalinitetit total. Për përcaktimin e alkalinitetit të fenolftaleinës, titranti i holluar i acidit klorhidrik neutralizon kampionin në pikën përfundimtare të pH afër pH 8.3. Me shtimin e indikatorit të fenolftaleinës, tretësira kthehet në rozë për të treguar vizualisht se është afër pikës përfundimtare të pH. Për përcaktimin e alkalinitetit total, acidi klorhidrik i holluar përdoret gjithashtu si titrues. Me shtimin e indikatorit të bromofenolit blu, tretësira kthehet nga e  verdhë në blu/jeshile ndërsa arrin pikën përfundimtare të pH afër pH 4.5. Këta reagentë janë krijuar për t'u përdorur me mostra që kanë një interval të pritshëm alkaliniteti prej 0 deri në 100 mg/L dhe 0 deri në 300 mg/L CaCO3.

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara