SKU
HI3824-025

Reagent të zëvëndësueshëm për amoniakun për ujin e freskët (25 teste )- HI3824-025

In stock

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

 

HI3824-25 janë reagentë zëvendësues për përcaktimin kolorimetrik të amoniakut (si NH3-N) me Kitin e Testimit të Amoniakut HI3824 për Ujin e Freskët. Ka mjaft reagentë për 25 teste për t'u përdorur. Këto reagentë me cilësi të lartë kanë të shënuar numrin e lotit dhe datën e skadencës në çdo shishe për gjurmueshmëri.

  • Reagentë pre made
  • Përgatitur me kimikate të pastërtisë së lartë
  • Kanë të shënuar numrin e lotit dhe datën e skadencës

HI3824-025 janë reagentë me cilësi të lartë që janë pre measured duke lejuar që përdoruesit të arrijnë matje të shpejta dhe të sakta të amoniakut me kitin . Këto reagentë ndjekin metodën e Nessler për të përcaktuar përqendrimin e amoniakut të ujit të freskët si  (NH3-N).

Për përcaktimin e amoniakut, reagentit Nessler i shtohet mostrës në kushte alkaline për të reaguar me amoniakun. Reaksioni midis amoniakut dhe reagentit që përmban mërkur shkakton formimin e një kompleksi me ngjyrë të verdhë; sa më i madh të jetë përqendrimi, aq më e thellë do të jetë ngjyra.

Këto reagentë janë projektuar për t'u përdorur me mostrat që kanë një gamë të pritshme amoniaku nga 0.0 deri në 2.5 mg/L (ppm) NH3-N.

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara