SKU
HI38049

Reagent të zëvëndësueshëm për amoniakun për ujin e freskët (me checker disk ) - HI38049

In stock

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI38049  janë reagentë zëvendësues për përcaktimin kolorimetrik të amoniakut me Kitin e Testimit të Amoniakut HI39049 për Ujin e Freskët. Ka mjaft reagentë për 100 teste për t'u përdorur. Këto reagentë me cilësi të lartë kanë të shënuar numrin e lotit dhe datën e skadencës në çdo shishe për gjurmueshmëri.

  • Reagentë pre made
  • Përgatitur me kimikate të pastërtisë së lartë
  • Kanë të shënuar numrin e lotit dhe datën e skadencës
 

Test Kit për amoniakun

HI38049 është një kit test kimik që përcakton përqendrimin e amonit në ujë të freskët brenda një diapazoni 0.0 deri në 3.0 mg/L (ppm) si NH3-N. HI38049 vjen së bashku me të gjitha reagentët dhe pajisjet e nevojshme për të kryer analizën. Disku i përfshirë e bën testimin më të saktë dhe krahasimin e ngjyra më të lehtë.Kiti përmban reagentë të mjaftueshëm për të kryer 100 teste.®

 

 

Veçoritë :

Organizimi i plotë

  • Të gjitha materialet e kërkuara janë të përfshira në kitin provë, të tilla si beaker,kubi krahasim ngjyra, dhe shishe me pikatore

Rezolucion i lartë

  • Lexime nga 0.0 deri në 3.0 mg/L NH3-N janë të vendosura në 0.1 mg/L tretësirë

Reagentë zëvendësues në dispozicion

  • Seti i reagentit HI38049 mund të porositet për të zëvendësuar reagentët e kitit.Ky set  vjen me shishe 1 (20mL) të Ammonia Reagent 1 dhe 1 (20 mL) shishe Nessler reagent.

 

Domethënia e përdorimit

Uji nëntokësor normalisht përmban amoniak për shkak  të bimëve dhe kafshëve. Megjithatë, përqendrimet e amoniakut në lumenj dhe rezervuarë të ujit të pijshëm mund të tregojnë praninë e ndotjes urbane. Kur përqendrimi i amoniakut është mjaft i lartë, mund të ndryshojë aromën dhe shijen e ujit. Në aplikimet industriale, përqendrimet e larta të amonit mund të shkaktojnë korrozion në tuba. Amoniaku testohet edhe në akuariumet me ujë të freskët dhe në aplikimet për kultivimin e peshkut për shkak të toksicitetit të tij ndaj peshqve.

 

Emri i specifikimit

Detaji

SKU

HI38049

Lloji

kolorimetër

Rritje më e vogël

0.1 mg/L (ppm)

Metoda

Nesler

Numri i testeve

100

Informacione *

HI38049 kit provë vjen me 1 (20mL) shishe me pikatore me Ammonia Reagent 1, 1 (20 mL) shishe me pikatore Nessler Reagent, 1 disk checker, 2 vials qelqi me kapak, dhe 1 (3mL) pipette plastike.

Reagent

HI38049-100

Range

0.0 deri 3.0 mg/L (ppm)

 

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara