SKU
BL983313-1

Kontrollues Konduktiviteti - BL983313

In stock

BL983313 është një kontrollues i përcjellshmërisë së procesit, kompakt, i montuar në panel, për matjen e përcjellshmërisë elektrolitike (EC) të një rryme procesi që është brenda intervalit 0 deri në 1999 μS/cm. Përdoruesit mund të zgjedhin nga mënyrat e dozimit automatik ose manual. Kur është në modalitetin automatik, releja e kontaktit të thatë aktivizohet kur një lexim është mbi pikën e caktuar. Releja mund të përdoret për të aktivizuar një pompë dozimi ose një solenoid që kontrollon një valvul.

  • Treguesi LED shumëngjyrësh
  • Kutia kundër zjarrit

 

Rele e rregullueshme e dozimit të kontaktit të thatë

BL983313 përmban një rele dozimi që aktivizohet kur leximi është mbi një pikë të caktuar të programueshme nga përdoruesi.

Mbrojtje e programueshme nga mbidoza

Për siguri të shtuar, mini-kontrolluesi mund të programohet për të çaktivizuar relenë e dozimit nëse pika e caktuar nuk arrihet brenda një intervali kohor të caktuar. Kohëmatësi i mbidozimit është i programueshëm nga 5 deri në 30 minuta ose i çaktivizuar.

Kontrolli i relesë

Me lëvizjen e një çelësi, releja e mini-kontrolluesit mund të çaktivizohet (Off), të vendoset në komandë (Auto) ose të aktivizohet për funksionimin manual (On) i cili është i dobishëm për mbushjen e një pompe dozimi.

Treguesi LED shumëngjyrësh

Treguesi LED shumëngjyrësh lejon një operator të kontrollojë shpejt statusin e kontrolluesit.

E gjelbër = Metri në modalitetin e matjes dhe leximi është nën pikën e caktuar.
Portokalli/E verdhë = Leximi është mbi pikën e caktuar dhe releja është aktivizuar.
E kuqe që pulson = Tregon një gjendje alarmi, si p.sh. kur koha maksimale e dozimit është tejkaluar.

 

 

Kontaktet e dozimit të mbrojtura me siguresa

Kontakti i dozimit të relesë vlerësohet për një ngarkesë deri në 2A dhe është i mbrojtur nga siguresa.

Lidhjet

Blloqet e terminalit me lidhje të shpejtë janë të etiketuara qartë për lidhje të lehtë me energjinë, sondën e përcjellshmërisë dhe relenë që mund të përdoren me një pompë dozimi, valvul, alarm zanor ose dritë.

 

 

Sonda amperometrike me fileto mashkullore 1/2" NPT për montim në linjë*

Mini kontrolluesi BL983313 përdor sondën e përcjellshmërisë HI7634-00 që disponohet me gjatësi të ndryshme kabllosh.

*HI7634-00 nuk përfshihet dhe duhet porositur veçmas


Specifikimet

Intervali i përcjellshmërisë

0 në 1999 μS/cm

Rezolucioni

1  mg/L ppm (mg/L)

Saktësia

±2% 

Kalibrimi

manual, me CAL trimmer

Releja e dozimit

maksimumi 2A (fuse protected), 250 VAC, 30 VDC

Selektimi i dozimit

kontakti mbyllet kur masa < pikë e caktuar

Setpoint

e rregullueshme nga 0 në 1999 μS/cm

Overtime

i rregullueshëm, zakonisht nga 5 deri në afërsisht 30 minuta

Kompensimi i temperaturës

automatik nga 5 në 50°C (41 në 122°F) me beta =2%/ºC

Burimi i energjisë

modelet “-0”: përshtatës 12 VDC (i përfshirë) modelet “-1”: 115/230 VAC; 50/60 Hz

Dimensionet

83 x 53 x 99 mm (3.3 x 2.1 x 3.9’’)

Pesha

modelet “-0”: 200 g (7.1 oz.) modelet “-1”: 300 g (10.6 oz.)

Informacion për porosi

BL983313-1 (115/230 VAC)dhe BL983313-0 (12 VDC) furnizohen me kllapa montimi, mbulesë transparente dhe manual udhëzimi.

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara