SKU
BL983320-1

Kontrollues konduktiviteti (EC) (0.0 - 199.9 μS/cm) - BL983320

In stock

BL983320 është një kontrollues procesi kompakt, i montuar në panel, për matjen e përcjellshmërisë elektrolitike (EC) të një rryme procesi që është brenda intervalit 0,0 deri në 199,9 μS/cm. Pajisja përmban një LCD të madh me mbulesë mbrojtëse. Përdoruesit mund të zgjedhin nga mënyrat e dozimit automatik ose manual. Kur është në modalitetin automatik, releja e kontaktit të thatë aktivizohet kur një lexim është mbi pikën e caktuar. Releja mund të përdoret për të aktivizuar një solenoid që kalon nga një rezervuar DI (deionizuar) në tjetrin ose për të hapur një valvul që do të lejojë që uji me EC të ulët të rrjedhë në një rezervuar që monitorohet në mënyrë që të ulë EC-në e tij. BL983320 mund të përdoret gjithashtu për të monitoruar cilësinë e ujit të prodhuar nga shkëmbimi i joneve, osmoza e kundërt (RO) ose distilimi.

  • Treguesi LED shumëngjyrësh
  • Kutia kundër zjarrit

 

Rele e rregullueshme e dozimit të kontaktit të thatë

BL983320 përmban një rele dozimi që aktivizohet kur leximi është mbi një pikë të caktuar të programueshme nga përdoruesi.

Mbrojtje e programueshme nga mbidoza

Për siguri të shtuar, mini-kontrolluesi mund të programohet për të çaktivizuar relenë e dozimit nëse pika e caktuar nuk arrihet brenda një intervali kohor të caktuar. Kohëmatësi i mbidozimit është i programueshëm nga 5 deri në 30 minuta ose i çaktivizuar.

Mbështetja e kontrollit të relesë

Me lëvizjen e një çelësi, releja e mini-kontrolluesit mund të çaktivizohet (Off), të vendoset në komandë (Auto) ose të aktivizohet për funksionimin manual (On) i cili është i dobishëm për mbushjen e një pompe dozimi.

Treguesi LED shumëngjyrësh

Treguesi LED shumëngjyrësh lejon një operator të kontrollojë shpejt statusin e kontrolluesit.

E gjelbër = Metri në modalitetin e matjes dhe leximi është nën pikën e caktuar.
Portokalli/E verdhë = Leximi është mbi pikën e caktuar dhe releja është aktivizuar.
E kuqe pulson = Tregon një gjendje alarmi, si p.sh. kur koha maksimale e dozimit është tejkaluar.

 

 

 

Kontaktet e dozimit të mbrojtura me siguresa

Kontakti i dozimit të relesë vlerësohet për një ngarkesë deri në 2A dhe është i mbrojtur nga siguresa.

Lidhjet

Blloqet e terminalit me lidhje të shpejtë janë të etiketuara qartë për lidhje të lehtë me energjinë, sondën e përcjellshmërisë dhe relenë që mund të përdoren me një pompë dozimi, valvul, alarm zanor ose dritë.

 

 

Sonda amperometrike me fileto mashkullore 1/2" NPT për montim në linjë*

Mini kontrolluesi BL983320 përdor sondën e përcjellshmërisë HI7634-00 që disponohet me gjatësi të ndryshme kabllosh.

*HI7634-00 nuk përfshihet dhe duhet porositur veçmas.

 

 

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara