SKU
HI7035L

111800 µS/cm Standard për Konduktivitetin (500 mL) - HI7035L

18,00 € 1.980,00 Lekë

Çmimi më i ulët në 30 ditët e fundit: 18,00 EUR (1.980,00 Lekë)

In stock

HI7035L është një standard përçueshmërie 111,800  μS/ cm që është përgatitur kundrejt një tretësire klorur kaliumi nisT. Tretësirat e përçueshmërisë Hanna kanë numrin e lotit dhe datën e skadencës të shënuar qartë në etiketë dhe kanë një paketim cilësor për të siguruar cilësinë e tretësirës. Linja e standardeve të përçueshmërisë Hanna është formuluar posaçërisht për të pasur një datë skadence prej 5 vitesh nga data e prodhimit për një shishe të pahapur.

  • Tabela e temperaturës së vlerës aktuale μS/cm në temperatura të ndryshme
  • Paketim I përsosur për të siguruar cilësinë

H7035L është një tretësirë e përçueshmërisë 111,800 μS/cm e standardizuar me një matës përçueshmërie që është kalibruar me klorur kaliumi NIST 2202 SRM (Standard Reference Material) në ujë të deionizuar për përdorim analitik në përputhje me ISO 3696/BS3978. Pajisjet shtesë të përdorura në përgatitjen e tretësirave përfshijnë balancat e çertifikuara të kontrolluara në peshë dhe termometrat e çertifikuar.

Paketim cilësor

  • Siguron cilësinë dhe freskinë e zgjidhjes

Çdo shishe ka të shënuar numrin e lotit dhe datën e skadencës

  • Buferët Hanna janë formuluar posaçërisht për të patur një skadencë prej 5 vjetësh nga prodhimi për një shishe të pahapur.
Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara