SKU
HI7030/1G

Standardi i përçueshmërisë 12880 µS/cm (1 gallon) - HI7030/1G

72,00 € 7.920,00 Lekë

Çmimi më i ulët në 30 ditët e fundit: 72,00 EUR (7.920,00 Lekë)

In stock
HI7030/1G është një standard përçueshmërie me cilësi premium 12,880 µS/cm që është përgatitur kundër një solucioni të klorurit të kaliumit të gjurmueshëm NIST. Solucionet e përçueshmërisë Hanna kanë numrin e lotit dhe datën e skadencës të shënuar qartë në etiketë dhe janë të papërshkueshme nga ajri me një vulë të papërshtatshme për të siguruar cilësinë e solucionit. Linja e standardeve të përçueshmërisë së Hanna-s janë formuluar posaçërisht për të skaduar 5 vjet nga data e prodhimit për një shishe të pahapur.
 
  • Grafiku i temperaturës i vlerës aktuale µS/cm në temperatura të ndryshme të printuara në secilën shishe
  • Shishe e ajrosur me vulë të papërshtatshme për të siguruar cilësi

Detajet

HI7030/1G është një zgjidhje përçueshmërie me cilësi premium 12,880 µS/cm, e standardizuar me një matës përçueshmërie që është kalibruar me klorur kaliumi NIST 2202 SRM (Materiali standard i referencës) në ujë të dejonizuar për përdorim analitik në përputhje me ISO 3698/BS39. Pajisjet shtesë të përdorura në përgatitjen e solucioneve përfshijnë balancat e certifikuara të kontrolluara me peshë, enë qelqi të klasës A dhe termometra të çertifikuar.

Shishe e ajrosur me vulë të papërshtatshme

  • Siguron cilësi dhe freski të zgjidhjes

Çdo shishe e shënuar me numrin e lotit dhe datën e skadencës.

  • Buferët Hanna janë të formuluara posaçërisht për të pasur një skadencë prej 5 vjetësh nga prodhimi për një shishe të pahapur.

 

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara