SKU
HI93703-50

Solucion pastrues për kuvetat (230 ml) - HI93703-50

In stock

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

Sigurohuni që kuvetat tuaja të qelqit dhe enët e tjera prej qelqi të mbeten të pastra dhe pa defekte për lexime të sakta. Kjo tretësirë siguron që kuveta e përdorur për matjet tuaja kolorimetrike dhe turbidimetrike të jetë gati për përdorim.

  • Tretësirë pastruese me bazë alkooli.
  • Ideale për pastrimin e kuvetave të qelqit dhe enëve të qelqit në laborator.
  • Për përdorim me fotometra dhe matës të turbullirës.

Kuveta e xhamit është një komponent i rëndësishëm i sistemit optik në të gjitha matjet kolorimetrike dhe turbidimetrike. Drita arrin në kampion duke kaluar fillimisht përmes xhamit të kuvetës. Në bazë të mostrës, drita absorbohet, transmetohet ose shpërndahet. Si rezultat, matja mund të ndikohet nëse xhami i kuvetës ka papastërti, pluhur, gërvishtje ose gjurmë gishtash.

Kujdes i veçantë duhet treguar në pastrimin, përgatitjen dhe trajtimin e kuvetës. Pas larjes me solucionin pastrues HI93703-50, kuvetat duhet të shpëlahen mirë disa herë me ujë të distiluar ose të dejonizuar dhe të lihen të thahen plotësisht në ajër.

Formula pastruese

  • Një tretësirë me bazë alkooli do të pastrojë xhamin dhe nuk do të lërë mjegull. 

 

Shishe e vulosur e papërshkrueshme nga ajri

  • Siguron cilësi dhe freski të tretësirës

 

Çdo shishe e shënuar me numrin e lotit dhe datën e skadencës

  • Solucionet e pastrimit Hanna janë të formuluara posaçërisht për të pasur një skadencë prej 5 vjetësh nga prodhimi për një shishe të pahapur.

 

Specifikimet

 

Paketa

shishe

Sasia

1

Madhësia

230 ml

 Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara