SKU
HI12943

Elektroda pH për dheun dhe për tokat e vecanta HI9814

187,00 € 20.570,00 Lekë

Çmimi më i ulët në 30 ditët e fundit: 187,00 EUR (20.570,00 Lekë)

In stock

HI12943 është një elektrodë pH për matjen e drejtpërdrejtë të pH ne tokat me dhe dhe ato të vecanta. Hi12943 është ka një trup prej xhami, që rimbushet , një elektrodë e vetme nyjëtuese me një lidhës DIN që është në përputhje me matësin portativ HI9814 Groline pH/EC/TDS. Kjo elektrodë ka një nyje të trefishtë qeramike në qelizën e jashtme referuese dhe maja e sensorit të pH konik është bërë me xham me temperaturë të ulët. Ka një amplifikator të integruar dhe sensor temperature të integruar për leximet e pH të kompensuar automatikisht me temperaturën. Dizajni i HI12943 është ideale për matjet e pH-së në tokë dhe hidroponikë në rritje të kulturave të ndryshme.Hi12943 mund të përdoret vetëm me matësin portativ PH/EC/TDS të Hanna-s HI9814 Groline. *HI1293 zëvendëson HI1294D. Të dyja elektrodat janë të përputhshme me modelet ekzistuese të HI9814.

  • Nyja e trefishtë qeramike
  • Xhami me temperaturë të ulët
  • Sensor temperature i ndërtuar

Informacion shtesë

Hanna Instruments ofron një shumëllojshmëri të gjerë të elektrodave pH që janë projektuar për shumë aplikime të ndryshme. Lloji i qelqit që përdoret për të pH, formën e majës, materialin e trupit, llojin e bashkimit, llojin e referencës dhe elektrolitit së përdorur janë vetëm disa nga konsideratat e projektimit. HI12943 përdor qelq me temperaturë të ulët (LT) ,majë konike, trup xhami, nyja e trefishtë qeramike, dhe është i rimbushur me 3.5M KCl + AgCl.

Formulim i qelqit me temperaturë të ulët

Maja e qelqit përdor një formulim special të qelqit LT me një rezistencë më të ulët prej rreth 50 megaohms krahasuar me atë (GP) me një rezistencë prej rreth 100 megaohms. Ndërsa temperatura e xhamit zvogëlohet kur në një mostër në temperaturë të ulët, rezistenca e qelqit LT do të rritet duke iu afruar asaj të qelqit GP në temperaturat e ambientit.

HI12943 është i përshtatshëm për t'u përdorur me mostra që maten nga -5 deri në 70oseC.

 

Majë konike

Dizajni i majave në formë konike lejon zhytjen në solids, gjysmë solids, dhe emulsione. HI12943 është ideal për matjen e drejtpërdrejtë të pH në dhe të dheut.

 

 

Trupi prej qelqi

Xhami i HI12943 është rezistent ndaj shumë kimikateve të ashpra dhe pastrohet lehtësisht. Trupi prej qelqi gjithashtu lejon një transferim të shpejtë të nxehtësisë në elektrolitin e brendshëm të referencës. MV e gjeneruar nga qeliza refere është e varur nga temperatura. Sa më i shpejtë të jetë ekuilibri, sa më i qëndrueshëm do të jetë potenciali i referencës.

Nyja e trefishtë qeramike

Nyja e trefishtë qeramike lejon një normë më të lartë të rrjedhjes së elektrolitit nga qeliza referuese në mostrën e matjes. Një elektrodë tipike pH do të ketë një nyje të vetme qeramike që rrjedh në normën e 15 deri në 20 μL/orë. HI12943 ka tre nyja qeramike në kontakt me mostrën që siguron një normë rrjedhjeje prej 40 deri në 50 μL/orë. Fluksi i rritur siguron një vazhdimësi më të madhe midis elektrodës referuese dhe elektrodës treguese.

Rimbushja

Hi12943 është një sond që mund të rimbushet. Meqënëse është një elektrodë e vetme e bashkimit pH tretësira e mbushjes është HI7071M 3.5M KCl + AgCl. Kapaku i mbushjes duhet të hiqet përpara kalibrimi dhe matjes. Heqja e kapakut krijon presion pozitiv  në qelizën referuese duke lejuar një normë më të lartë të rrjedhjes së elektrolytit nëpërmjet nyjës së jashtme.Një normë më e lartë e rrjedhjes do të rezultojë në një lexim më të shpejtë dhe më të qëndrueshëm.

Lidhës i shpejtë DIN

Hi12943 ka një lidhës Quick DIN që mund të përdoret me matësin portativ pH/temperaturë HI9814 për matjen e drejtpërdrejtë të pH-së në tokë.

 


*HI1293  zëvendëson HI1294D. Të dyja elektrodat janë të përputhshme me modelet ekzistuese të HI9814.

Specifikime

Emri i specifikimit

Detaji

SKU

HI12943

Përshkrimi

Elektroda pH

Referenca

single, Ag/AgCl

Nyja / Norma e Rrjedhjes

qeramike, trefishtë / 40-50 μL/h

Elektrolyte

KCl 3.5M + AgCl

Presioni max

0.1 bar

Gama

pH: 0 deri 12

Temperatura e rekomanduar e funksionimit

-5 deri 70°C (23 deri 158°F) - LT

Maja/ forma

konik (12 x 12 mm)

Temperature Sensor

Po.

Amplifikator

Po.

Materiali i trupit

qelq

Kabulli

7-pole; 1 m (3.3')

Përdorimi i rekomanduar

dheu i drejtpërdrejtë, toka te vecanta

Lidhja

 DIN*

Shënim i veçantë

* Vetëm për përdorim me hi9814 GroLine matës multiparameterTë gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara