SKU
HI84529-50

Titrant Low Range 20 për aciditetin e titruar në mini-tituesin e qumështit - HI84529-50

33,00 € 3.630,00 Lekë

Çmimi më i ulët në 30 ditët e fundit: 33,00 EUR (3.630,00 Lekë)

In stock

HI84529-50 është një tretësirë me vëllim 120 ml për intervalin e ulët 20 të Mini Tituesit të Aciditetit të Titueshëm HI84529 për Analizën e Qumështit. Mini tituesi HI84529 mat aciditetin në dy diapazone të ndryshme (të lartë dhe të ulët), si dhe ofron dy madhësi të ndryshme kampioni për të zgjedhur kur kryeni një matje me rreze të ulët (20 dhe 50). Ekzistojnë tre tretësira të ndryshme titulluese të disponueshme bazuar në diapazonin që do të përdoret dhe peshën e kampionit, secila me një përqendrim të ndryshëm. HI84529-50 është për titullues në rangun e ulët (0,01 deri në 0,20 %la) duke përdorur një kampion 20 mL ose 20 g. Titranti është i standardizuar paraprakisht.

  • Titrant i para-standardizuar
  • Data e skadencës dhe numri i lotit të shënuarsa qartë
  • Shishe e papërshkrueshme nga ajri për të siguruar cilësi

Tretësira titulluese për aciditetin e titullueshëm në qumësht

 

HI84529-50 është një shishe 120 ml me tretësirë ​​titulluese alkaline e përdorur për gamën Low Range 20 që përcakton 0,01 deri në 0,20% acid laktik në produktet e qumështit. Metodologjia për aciditetin e titrueshëm në produktet e qumështit bazohet në një reaksion neutralizimi të acideve në një kampion (p.sh. acid laktik) me një bazë (p.sh. hidroksid natriumi) për të prodhuar ujë: + +OH - &→ H2O . Në një tretësirë ideale, pika përfundimtare e një titrimi acidi korrespondon stekiometrikisht me neutralizimin e plotë të acideve të pranishme. Pika përfundimtare për këtë reagim mund të përcaktohet vizualisht duke përdorur një tregues ngjyrash (p.sh., fenolftaleinë); megjithatë, kjo pikë përfundimtare bëhet shumë subjektive në mostrat opake dhe me ngjyrë si qumështi. HI84529 e eliminon këtë problem duke e titruar në një pikë përfundimtare të pH-it fikse që përcaktohet në mënyrë potenciometrike nga elektroda e pH e gjysmë qelizës FC260B dhe elektroda referencë gjysmëqelize HI5315. Reagentët zëvendësues të nevojshëm për të operuar HI84529 përfshijnë:

 

Intervalo i ulët 20 (LR 20) - %la: 0,01 deri në 0,20

Intervali i ulët 50 (LR 50) - %la: 0,01 deri në 0,20

Intervali i lartë 20 (HR 20) - %la: 0,1 deri në 2,0

Standardi i kalibrimit të pompës

HI84529-55

HI84529-55

HI84529-55

Tretësirë titulluese

HI84529-50

HI84529-52

HI84529-51

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara