SKU
HI93124

EBC Matës për Mjegullën - HI93124

566,00 € 62.260,00 Lekë

Çmimi më i ulët në 30 ditët e fundit: 566,00 EUR (62.260,00 Lekë)

In stock

Matësi portativ EBC HI93124 është një matës portativ shumë i saktë për analizimin e birrës që pasqyron përvojën e shkëlqyer të HANNË-s. HI93124 është projektuar për të kryer matje të turbullirës sipas standardit EBC (Konventa Evropiane e Birrarisë), duke përdorur një nefelometër për të testuar turbullirën e shkaktuar nga mjegulla. Matësi është projektuar posaçërisht për matjet e cilësisë së birrës, duke siguruar lexime të sakta dhe të përpikta çdo herë.

  • Në përputhje me metodat EBC
  • Fikje automatike
  • Regjistrimi i të dhënave deri në 199 matje
Matësi portativ EBC HI93124 është projektuar posaçërisht për matjen e mjegullës në analizimin e cilësisë së birrës.
Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara