SKU
HI3896

Kit me teste kimike për “NPK Soil” (25 teste) - HI3896

In stock

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI3896 është një kit  për përcaktimin e parametrave të monitoruara zakonisht në testimin e tokës. Duke përdorur këtë kit, është e mundur të matet pH dhe elementët më të rëndësishëm për rritjen e bimëve: azoti (N), fosfori (P), dhe kaliumi (K). Ky kit është i pajisur me të gjitha reagentët dhe pajisjet e nevojshme për të kryer mbi 25 teste për çdo parametër.

  • Reagentë pre made
  • Të gjitha reagentët kanë të shënuar datën e skadencës dhe numrin e lotit për gjurmueshmërinë

HI3896 është një kit që përdor kolorimetrinë dhe turbullirën për të matur katër parametra të zakonshme në testimin e tokës: azotit, fosforit, kaliumit, dhe pH. HI3896 vjen së bashku me të gjitha reagentët dhe pajisjet e nevojshme për të kryer çdo analizë, dhe të gjithë reagentët janë individualisht në dispozicion nëse mbarojnë. Kiti Hanna u siguron përdoruesve një mjet themelor për të vlerësuar karakteristikat e rëndësishme në lidhje me cilësinë e tokës.

Veçoritë

Organizimi i plotë

  • Të gjitha materialet e kërkuara janë të përfshira me kitin të tilla si tubat e provës, lugë, furçë, kartat e krahasimit të ngjyrave, reagentët, tretësirat dhe manuali.

Riagentë zëvendësues në dispozicion

  • Reagentët për çdo parametër mund të porositen individualisht.

Domethënia e përdorimit

PH e tokës varion nga pH 5.5 deri në 7.5 ,është përfshirës i shumicës së bimëve; megjithatë, disa lloje preferojnë një mjedis më acid ose alkaline. Megjithatë, çdo bimë lulëzon brenda një vargu të veçantë pH. pH ndikon fuqishëm në disponueshmërinë e lëndëve ushqyese dhe praninë e mikroorganizmave dhe bimëve në tokë. Tre macronutrientët që nevojiten më shumë nga bimët janë azoti (N), fosfori (P), dhe kaliumi (K). Elemente të tjera, të ashtuquajturat mikroelemente, janë përgjithësisht të pranishme në sasi të mjaftueshme në tokë pasi bimët kanë nevojë për to vetëm në doza më të vogla.

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara