SKU
HI4114

Elektroda selektive e joneve të kombinuara të kaliumit (ISE)- HI4114

1 067,00 € 117.370,00 Lekë

Çmimi më i ulët në 30 ditët e fundit: 1.067,00 EUR (117.370,00 Lekë)

In stock

HI4114 është një elektrodë jono-selektive (ISE) me membranë të lëngët për përcaktimin e joneve kalium (K) në tretësirë. Membrana PVC është e përbërë nga një shkëmbyes jonik organik dhe potenciali mund të ndryshoj si pasojë e shkëmbimit të joneve kalium midis membranës organike të polimerit dhe mostrës. Elementët e brendshëm të ndjeshmërisë janë të vendosur brenda një trupi të durueshëm polieterimidi (PEI). HI4114 është ideal për shumë matje në verë, agrikulturë dhe në analizat e ujit.

  • Sensor me membranë të lëngët
  • Dizajn specifik konik
  • Intervali i përcaktimit 0.039 në 39,100 mg/L K

Elektroda jono-selektive për jonet kalium HI4114 është një celulë e plotë potenciometrike që përmban si elektrodë referuese elektrodën e Argjend/Klorur argjendit (Ag/AgCl) të vendosur brenda një trupi plastik PEI me elektrolitin e klorurit të natriumit. Elementët e brendshëm janë të izoluar nga mostra nga një membranë e ndjeshme e një polimeri organik.

ISE-të në gjendje të lenget të Hannës janë të projektuara me një stil konik të kryqëzuar. Gjeometria konike e kryqëzuar në fund të sensorit prodhon një potencial referimi të qëndrueshëm dhe me shpejtësi të njëtrajtshme të rrjedhjes së elektrolitit në tretësirë. Një shtypje e thjeshtë e pjesës së sipërme të ISE e bën të lehtë zbrazjen e tretësirës mbushëse të elektrolitit dhe zëvendësimin kur është e nevojshme. Në mënyrë që HI4102   të përcaktoj me saktësi kaliumin është e rëndësishme që forca jonike e standardeve dhe mostrës të rregullohet deri në një vlerë më të madhe ose konstante me forcën jonike të joneve kalium në tretësirën ISA. Tretësira ISA siguron që koeficienti i aktivitetit të qëndroj konstant dhe kështu mund të përcaktohet përqendrimi i saktë i joneve kalium të lirë. Matja e të gjitha tretësirave në një forcë jonike konstante siguron një interval gabimi më të vogël midis matjeve. Membrana e lëngët  ISE, HI4114  mund të masë nga 1µM (0.039 mg/L) në 1M (39,100 mg/L).

Tabela e konvertimit për jonet K:

  Shumëzuesi:

mole/L (M) në ppm (mg/L)

39100

ppm (mg/L) në M (mole/L)

2.56 x 10-5

Veςoritë:

Modulet e fiksimit të sensorit

  • ISE-të e kombinuara në gjendje të lenget janë elektroda që zbulojnë jonet e lira në tretësirë. Komponimi ndijues, i cili është shumë i patretshëm dhe i ngjeshur është ngjitur në elektrodë në një formë ku përdorimi i saj është shumë i lehtë.

Trupi i durueshëm PEI

  • Trupi i sondës është i përbërë nga plastika polieterimidi (PEI)

Lidhja BNC 

  • HI4114 ka një lidhës universal BNC që siguron një lidhje të lehtë me çdo matës që ka një portë hyrëse BNC.

Teoria e funksionimit

Elektroda me sensor në gjendje të lëngët prodhon një potencial si pasojë e shkëmbimit të joneve midis tretësirës dhe membranës me polimer organik qe përmban një rezinë jono-shkëmbyese. Kur forca jonike e tretësirës fiksohet me shtimin e ISA, voltazhi është proporcional me përqendrimin e joneve të lira në tretësirë.

Specifikimet:

Specifikime: Detaje
SKU HI4114
Lloji Membranë polimeri
Intervali optimal i pH 1.5 në 12.0
Intervali i temperaturës 0 në 40°C
Diametri 12 mm
Gjatësia 120 mm
Materiali Sondës PEI/PVC
Kabulli 1 m koaksial
Aplikime Analiza në verë, ujë, tokë dhe mostrat biologjike 
Lidhja BNC
Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara