SKU
HI98162

pH metër profesional, portativ për qumështin - HI98162

710,00 € 78.100,00 Lekë

Çmimi më i ulët në 30 ditët e fundit: 710,00 EUR (78.100,00 Lekë)

In stock

HI98162 është një pH metër Foodcare portativ, i papërshkueshëm nga uji, i cili mat pH dhe temperaturën duke përdorur elektrodën e pH të specializuar për qumështin FC1013. Ky matës profesional, i papërshkueshëm nga uji përputhet me standardet IP67. HI98162 furnizohet me të gjithë aksesorët e nevojshëm për të kryer një matje të pH/temperaturë e paketuar në një kuti mbajtëse të qëndrueshme termoformuar që i mban matësit, sondat dhe buferët e kalibrimit në vend të sigurt.

 

 • Lidhësi i shpejtë DIN
 • Lidhje USB për transferimin e të dhënave
 • Buton për ndihmë

Detajet

Matja e pH në qumësht është e rëndësishme në testimin për papastërtitë, prishjen dhe shenjat e infeksionit nga mastiti. Ka një sërë faktorësh që ndikojnë në përbërjen e qumështit por, matjet e pH mund të ndihmojnë prodhuesit të kuptojnë se çfarë mund të jetë duke shkaktuar ndryshime të caktuara në përbërje. Matja e pH kryhet zakonisht në pika të ndryshme në një fabrikë të përpunimit të qumështit. Qumështi i freskët ka një vlerë pH prej 6.7. Kur vlera e pH e qumështit bie nën pH 6.7, zakonisht tregon prishje nga degradimi bakterial. Bakteret nga familja e Lactobacillaceae janë baktere të acidit laktik (LAB) përgjegjëse për zbërthimin e laktozës në qumësht për të formuar acid laktik. Përfundimisht kur qumështi të arrijë një pH mjaft acid, do të ndodhë koagulimi ose formimi gjizës së bashku me erën dhe shijen karakteristike të qumështit "të thartë". Qumështi me vlerë pH më të lart se pH 6. 7 tregon se qumështi mund të ketë ardhur nga lopët të prekura nga infeksioni i mastitit. Mastiti është një sfidë gjithmonë e pranishme me lopët. Kur infektohet, sistemi imunitar i lopës lëshon histaminë dhe komponime të tjera në përgjigje të infeksionit. Rezulton se ka një rritje të përshkueshmërisë së shtresave të qelizave endoteliale dhe epiteliale, duke lejuar që komponentët e gjakut të kalojnë nëpër një rrugë paraqelizore. Meqenëse plazma e gjakut është pak alkaline, pH i qumështit do të jetë më i lartë se normalisht. Zakonisht prodhuesit e qumështit mund të kryejnë një numërim të qelizave somatike për të zbuluar një infeksion të mastitit, por matja e pH ofron një mënyrë të shpejtë për të kontrolluar infeksionin. Kuptimi i pH-it së qumështit të papërpunuar mund të ndihmojë gjithashtu prodhuesit të optimizojnë teknikat e tyre të përpunimit. Për shembull, në operacionet që përdorin përpunimin me temperaturë ultra të lartë (UHT), edhe ndryshimet e vogla nga pH 6.7 mund të ndikojnë në kohën e nevojshme për pasterizimin dhe qëndrueshmërinë e qumështit pas trajtimit. Matja e pH-së së qumështit mund të sjellë një sërë sfidash. Produktet e qumështit priren të kenë një përmbajtje të lartë të lëndëve të ngurta që do të veshin sipërfaqen e ndjeshme të membranës së qelqit dhe/ose do të bllokojnë kryqëzimin në fundin e sondës.Elektroda FC1013 e përshtatshme për matësin HI98162 është projektuar posaçërisht për matjen e pH në qumësht. Trupi i fluorit poliviniliden (PVDF) është një plastikë e kategorisë ushqimore që është rezistente ndaj shumicës së kimikateve dhe tretësve, duke përfshirë hipokloritin e natriumit. Ka rezistencë të lartë ndaj gërryerjes, forcë mekanike dhe rezistencë ndaj rrezatimit ultravjollcë dhe bërthamor. PVDF është gjithashtu rezistent ndaj rritjes së kërpudhave. FC1013 është një elektrodë ideale pH për qëllime të përgjithshme për produktet e qumështit që lidhet me HI98162 me një lidhës DIN me lidhje të shpejtë dhe të papërshkueshëm nga uji, duke lejuar një lidhje të sigurt, pa fije. HI98162 përdor elektrodën pH të përforcuar FC1013 me trup PVDF. Kjo elektrodë e specializuar ofron karakteristika të shumta që përmirësojnë testimin e pH për prodhuesit e qumështit. Një sensor i integruar i temperaturës lejon matjet e pH të kompensuara me temperaturën pa nevojën për një sondë të veçantë të temperaturës. Kontakti ndërmjet sipërfaqes së madhe të llambës dhe mostrës së qumështit siguron një kalibrim dhe matje të qëndrueshme. Një pjesë integrale e çdo elektrode pH është kryqëzimi në fundin e sondës.  Çdo bllokim i kryqëzimit do të rezultoj në lexime që janë të çrregullta ose vazhdimisht në lëvizje. Trupi i qëndrueshëm PVDF i FC1013 siguron që matjet e pH të mund të merren në fermën e qumështit ose në procesin e prodhimit. Komponentët e elektrodës janë gjithashtu në gjendje të përballojnë një interval më të gjerë temperaturash për të lejuar saktësinë gjatë fazave të tilla si pasterizimi, i cili kërkon ngrohje në temperatura afër 72°C (161 ° F).

 

 Trupi PVDF

Trupi i kategorisë ushqimore, PVDF i FC1013 është kimikisht rezistent dhe i qëndrueshëm për matje të sakta dhe në lëvizje.

Maja sferike prej qelqi

Një sipërfaqe e madhe siguron kontakt optimal midis llambës ndijuese dhe mostrës së qumështit.

Sensori i integruar i temperaturës

Gabimet në kalibrim dhe matje eliminohen me kompensimin automatik të temperaturës të ofruar nga sensori i integruar i temperaturës. Përveç furnizimit me një elektrodë unike të pH të qumështit, HI98162 ka veçorinë unike CAL Check™ të Hanna-s që paralajmëron përdoruesin për problemet e mundshme gjatë procesit të kalibrimit. Kjo është shumë e rëndësishme për përpunuesin e qumështit pasi ka të ngjarë që sonda të jetë e veshur me lëndët e ngurta që gjenden në qumështin që matet. Kjo shtresë mund të çojë lehtësisht në gabime në matjen e pH. Duke krahasuar të dhënat e kalibrimit të mëparshëm me kalibrimin aktual, njehsori do të informojë përdoruesin kur sonda duhet të pastrohet, zëvendësohet ose nëse buferi i pH mund të jetë i kontaminuar. Pas kalibrimit, gjendja e përgjithshme e sondës shfaqet në ekran si përqindje nga 0 në 100% në rritje prej 10%.  Mund të aktivizohet një paralajmërim "jashtë diapazonit të kalibrimit" që do të paralajmërojë përdoruesin kur një lexim nuk është brenda grupit të vlerave të kalibruara të pH. Modaliteti log-on-demand lejon përdoruesin të regjistrojë dhe të ruajë deri në 200 mostra. Të dhënat e regjistruara, së bashku me të dhënat shoqëruese të GLP-së, më pas mund të rikthehen ose transferohen në një kompjuter me kabllon mikro USB të Hanna-s HI920015 dhe softuerin HI92000. Të dhënat GLP përfshijnë datën, kohën, buferët e kalibrimit dhe janë të aksesueshme duke shtypur tastin e dedikuar GLP. Një menu e ndihmës në ekranin mund të aksesohet në çdo kohë duke shtypur një buton të dedikuar. Ekrani LCD grafik me kontrast të lartë është i lehtë për t'u parë jashtë në rrezet e diellit të shndritshme, si dhe në zonat me ndriçim të ulët me dritë prapa. Një kombinim i çelësave në apparat dhe virtualë lejon funksionimin e lehtë dhe intuitiv të njehsorit duke përzgjedhur  dhe gjuhën. Çanta kompakte, e qëndrueshme HI720161 është termoformuar për të mbajtur të gjithë komponentët e nevojshëm për marrjen e një matjeje në terren, duke përfshirë njehsorin dhe elektrodën, gotat, solucionet buferike dhe solucionet e pastrimit. 

 

 

Ekrani i konfigurimit

Ekrani ynë i konfigurimit përmban një mori opsionesh të konfigurueshme si ora, data, njësitë e temperatures, gjuha dhe udhëzimet për ndihmë.

 

 

Kalibrimi

Kalibrimi i pH përmban mesazhe të detajuara CAL Check™. Përdoruesit udhëhiqen përmes procedurës së kalibrimit me udhëzime hap pas hapi në ekran.  

 

 

GLP

Funksionet gjithëpërfshirëse GLP janë drejtpërdrejt të aksesueshme duke shtypur tastin GLP. Mund të rishikohen të dhënat e kalibrimit, duke përfshirë: datën, kohën dhe buferët e përdorur në kalibrimin e fundit.

Karakteristikat/Përfitimet:

Dizajn ergonomik, i fortë, i papërshkueshëm nga uji (IP67) 

Paketohet me elektrodën FC1013 pH/temperaturë sipas standardeve ushqimore

 • Trupi i përbërë nga plastika PVDF për kategorinë ushqimore
 • Rimbushet me elektrolit pa argjend
 • Dizajni i kryqëzimit të hapur i reziston bllokimit nga lëndët e ngurta ushqimore
 • Xhami me sensor pH për qëllime të përgjithshme i përshtatshëm për një interval të gjerë temperaturash
 • Sensor i integruar për temperaturën

Kalibrimi i pH me pesë pika me shtatë bufera standarde dhe pesë bufera të personalizuara CAL Check

 • Paralajmëron përdoruesin për problemet e mundshme gjatë kalibrimit, duke përfshirë kohën e pastrimit të elektrodës dhe ndotjen e mundshme të buferit
 • Shfaq gjendjen e përgjithshme të elektrodës së pH pas kalibrimit

Log-on-demand

 • Ruani të dhënat e matjes me shtypjen e një butoni

AutoHold

 • Ngri vlerën e matur në ekran pas stabilizimit

Karakteristikat GLP

 • Të dhënat GLP përfshijnë datën, kohën, buferët e kalibrimit të pH, kompensimin e temperaturës dhe pjerrësinë
 • Të dhënat GLP janë të regjistruara

Kur kalibrimi nuk është në rregull, një sinjal e njofton përdoruesin për këtë problem. Jetëgjatësia e baterisë është 200 orë dhe gjithmonë do të keni informacione për gjendjen e saj. Tasti i ndihmës për çdo problem qç mund të keni. Ka ndriçim të pasëm. Lidhshmëria grafike LCD.

 

 • Lidhja me kompjuterin nëpërmjet njënmikro USB  dhe software-it HI92000

 

Specifikime

sku

HI98162

Intervali i pH

-2,0 deri në 20,0 pH / -2,00 deri në 20,00 pH / -2,000 deri në 20,000 pH

Rezolucioni i pH

0,1 pH / 0,01 pH / 0,001 pH

Saktësia e pH (@25°C/77°F)

±0,1 pH / ±0,01 pH / ±0,002 pH

Kalibrimi i pH

Kalibrim deri në pesë pika, shtatë bufera standarde të disponueshme

(pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) dhe pesë bufera të

 personalizuara

Intervali mV

±2000,0 mV

Rezolucioni mV

0,1 mV

Saktësia mV

±0,2 mV

Intervali temperatura

-20,0 deri në 120,0 °C (-4,0 deri në 248,0 °F)

Rezolucioni i temperaturës

0,1 °C (0,1 °F)

Saktësia e temperaturës (@25°C/77°F)

±0,4 °C (±0,8 °F) (duke përjashtuar gabimin e sondës)

Kompensimi i temperaturës

Automatik

Regjistrimi

Sipas kërkesës, 200 mostra (100 pH dhe 100 mV)

Lidhshmëria

Lidhja me PC USB e izoluar opto

GLP

po

Energjia

Bateritë AA 1,5 V (4 copë)

Konsumi i energjisë

përafërsisht. 200 orë përdorim të vazhdueshëm pa dritë prapa

(50 orë me dritë prapa)

Mjedisi

4 deri në 50 °C (32 deri në 122 °F) maksimale. RH 100% IP67

Dimensionet

189 x 93 x 35,2 mm (7,3 x 3,6 x 1,4”)

Pesha

404 g (14,2 oz)

Informacion*

HI98162 furnizohet me elektrodën e pH FC1013 me trup PVDF, solucion

 buferik HI7004M pH 4.01 (230 mL), HI7007M pH 7.01 tretësirë ​​buferike

 (230 mL), HI700640 tretësirë pastruese për elektrodën ndaj depozitave të

qumështit (2 bustina),bateri 1.5V AA (4), softuer PC HI92000, kabllo mikro

 USB HI920015, manual udhëzimi me udhëzues për fillimin e shpejtë,

 certifikatë e cilësisë së instrumentit dhe kuti mbajtëse HI720161.

Garancia

2 vite

Sonda e rekomanduar

Sonda pH e para-amplifikuar FC1013 me sensor të brendshëm për temperaturën,

lidhës DIN për lidhje të shpejtë dhe 1 m (kabllo 3,3')

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara