SKU
HI3887

Test kit për analizimin e ujit të pishinave - HI3887

In stock

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI3887 është një test kit i shpejtë për analizimin e ujit të pishinës që mat klorin e lirë dhe pH. Klori i lirë matet duke përdorur metodën DPD; pH matet duke përdorur një indikator vizual të pH. Ky kit është i pajisur me të gjithë reagentët dhe pajisjet e nevojshme për të kryer afërsisht 50 teste për klorin e lirë dhe 100 teste për pH.

  • Reagentë të përgatitur paraprakisht për lehtësinë e përdorimit
  • Të gjithë reagentët janë të shënuar me datën e skadencës dhe numrin e lotit për gjurmueshmëri

HI3887 është një test kit kimik kolorimetrik që përcakton përqendrimin e klorit të lirë dhe nivelin e pH në mostra brenda një intervali 0,0 deri në 2,5 mg/L (ppm) Cl dhe 6,0 deri në 8,5 pH. HI3887 është i pajisur me të gjithë reagentët dhe pajisjet e nevojshme për të kryer analizën. Kiti kimik i testimit përmban reagentë për të kryer rreth 50 teste për klorin e lirë dhe 100 teste për pH.

Karakteristikat

Konfigurimi i plotë


Të gjitha materialet e kërkuara përfshihen në kitin kimik, të tilla si kubet e krahasimit të ngjyrave dhe shishet me pikatore të reagentëve.


Rezolucion i lartë


Leximet e klorit të lirë nga 0,0 në 2,5 mg/L përcaktohen në rezolucion 0,5 mg/L.
Leximet e pH nga 6.0 në 8.5 pH përcaktohen në rezolucion pH 0.5.


Rëndësia e përdorimit

Klori është një nga dezinfektuesit më të përdorur për ujin e pijshëm, ujërat e zeza dhe ujin që përdoret për pishina dhe spa. Mund të shtohet në forma të ndryshme duke përfshirë hipokloritin e kalciumit, hipokloritin e natriumit ose në disa raste, gazin e klorit. Kur shtohet në ujë, klori krijon acid hipokloror (HOCl) i cili shpërndahet në jon hipoklorit (OCl-). HOCl ↔ H+ + OCl- acid hipoklorik ↔ jon hidrogjen + jon hipoklorit

HOCl është forma e klorit që vepron si një dezinfektues më i fortë në krahasim me OCl-. Për të siguruar që klori i shtuar është efektiv në dezinfektim, duhet të merret parasysh pH i ujit. Rreth pH 7,5, HOCl dhe OCl- janë të pranishme në sasi relativisht të barabarta. Nën pH 7.5, ekuilibri ndryshon në favor të HOCl; mbi pH 7.5, ekuilibri zhvendoset në favor të OCl-. Në varësi të aplikimit, shtimi i klorit është efektiv kur shtohet në ujë me vlerë pH neutrale ose pak acid. Kur klori shtohet për herë të parë në ujë, ai është i disponueshëm si klor i lirë. Matja e klorit të lirë nënkupton sasinë e disponueshme për dezinfektim. Pasi klori fillon të dezinfektojë bakteret dhe patogjenët e pranishëm në ujë, ai bëhet klor i kombinuar; klori i kombinuar nuk është më i disponueshëm për të vepruar si dezinfektues.

 

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara