SKU
BL983319-1

Mini kontrollues për TDS - BL983319

In stock

BL983319 është një kontrollues procesi kompakt, i montuar në panel, për matjen e lëndëve të ngurta totale të tretura (TDS) në një interval vlerash 0 deri në 1999 ppm (mg/L). Pajisja përmban një LCD të madh me mbulesë mbrojtëse. Përdoruesit mund të zgjedhin nga mënyrat e dozimit automatik ose manual. Kur është në modalitetin automatik, releja e kontaktit të thatë aktivizohet kur një lexim është nën pikën e caktuar. Releja mund të përdoret për të furnizuar me energji një pompë dozimi për të shtuar pleh në një tretësirë ushqyese në mënyrë që të ruhet një përqendrim ideal.

*BL983319 përdor një faktor konvertimi 0,65 në të cilin 100 μS/cm = 65 ppm.

  • Treguesi LED shumëngjyrësh
  • Struktura kundër zjarrit

Rele e rregullueshme e dozimit e kontaktit të thatë

BL983319 përmban një stafetë dozimi që aktivizohet kur leximi është nën një pikë të caktuar të programueshme nga përdoruesi.

Mbrojtje e programueshme nga mbidoza

Për siguri të shtuar, mini-kontrolluesi mund të programohet për të çaktivizuar relenë e dozimit nëse pika e caktuar nuk arrihet brenda një intervali kohor të caktuar. Kohëmatësi i mbidozimit është i programueshëm nga 5 deri në 30 minuta ose i çaktivizuar.

Kontrolli

Me lëvizjen e një çelësi, releja e mini-kontrolluesit mund të çaktivizohet (Off), të vendoset në kontroll (Auto) ose të aktivizohet për funksionimin manual (On) i cili është i dobishëm për mbushjen e një pompë dozimi.

Treguesi LED shumëngjyrësh

Treguesi LED shumëngjyrësh lejon një operator të kontrollojë shpejt statusin e kontrolluesit.

  • E gjelbër = Matësi në modalitetin e matjes dhe leximi është nën pikën e caktuar.
  • Portokalli/E verdhë = Leximi është mbi pikën e caktuar dhe stafeta është aktivizuar.
  • E kuqe pulson = Tregon një gjendje alarmi, si p.sh. kur koha maksimale e dozimit është tejkaluar.

 

 

Kontaktet e dozimit të mbrojtura me siguresa

Kontakti i dozimit të stafetës vlerësohet për një ngarkesë deri në 2A dhe është i mbrojtur nga siguresa.

Llojet e lidhjeve

Blloqet e terminalit me lidhje të shpejtë janë të etiketuara qartë për lidhje të lehtë me energjinë, sondën e përcjshellmërisë dhe stafetën që mund të përdoren për të funksionuar një pompë dozimi, valvul, alarm zanor ose dritë.

 

1/2" Sonda amperometrike me fileto mashkullore NPT për montim në linjë*

Mini kontrolluesi BL983319 përdor sondën e përcjellshmërisë HI7634-00 që disponohet me gjatësi të ndryshme kabllosh.

 

*HI7634-00 nuk përfshihet dhe duhet porositur veçmas

 Specifikimet

Intervali i TDS

0 në 1999 ppm (mg/L)

Rezolucioni

1  mg/L ppm (mg/L)

Saktësia

±2% shkallë e plotë

Konvertimi TDS

Faktori 0.65

Kalibrimi

manual

Rele dozimi

maksimumi 2A (siguresa të mbrojtura), 250 VAC, 30 VDC

Përzgjedhja e dozimit

kontakti mbyllet kur masa < pikë e caktuar

Pika e caktuar

e rregullueshme nga 0 në 1999 ppm (mg/L)

Jashtë orarit

i rregullueshëm, zakonisht nga 5 deri në afërsisht 30 minuta

Kompensimi i temperaturës

automatike nga 5 në 50°C (41 deri në 122°F) me beta =2%/ºC

Furnizimi me energji elektrike

modelet “-0”: përshtatës 12 VDC (i përfshirë) modelet “-1”: 115/230 VAC; 50/60 Hz

Dimensionet

83 x 53 x 99 mm (3.3 x 2.1 x 3.9’’)

Pesha

modelet “-0”: 200 g (7.1 oz.) modelet “-1”: 300 g (10.6 oz.)

Informacion për porosi

BL983319-1 (115/230 VAC) dhe BL983319-0 (12 VDC) janë të pajisura me kllapa montimi,

mbulesë transparente dhe manual udhëzimi.

 

Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara