SKU
HI3817

Kiti i testimit për cilësinë e ujit - HI3817

In stock

This product is dangerous. Please request a quotation for this product.

HI3817 është një kit testimi kimik që mat gjashtë parametra të zakonshëm në testimin e cilësisë së ujit: alkalinitetin, klorurin, fortësinë, hekurin, pH dhe sulfitin. Ky kit është i pajisur me të gjithë reagentët dhe pajisjet e nevojshme për të kryer mbi 100 teste për çdo parametër, me përjashtim të hekurit, i cili përfshin reagentë për 50 teste. pH përcaktohet me testuesin elektronik pHep® të Hanna-s, i cili garanton saktësi më të madhe dhe jetëgjatësi më të madhe se letra tradicionale e lakmusit.

 

  • Reagentë të përgatitur me cilësinë më të lartë
  • Të gjithë reagentët kanë të shënuar me datën e skadencës dhe numrin e lotit për gjurmueshmëri
  • Këllëf portativ për transport të lehtë
 
Të gjitha çmimet janë të përjashtuar nga TVSH dhe pa kosto transporti, përveç nëse përcaktohet ndryshe. Hanna Instruments Albania Sh.p.k. — Rr. Frosina Plaku, Pallati 21, Ap. 1 — 1023 Tirana — TVSH M11621034H ©2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara